Sponsorer

SPONSORER


KLIM KALKOVN er en selvejende institution, der årligt modtager driftstilskud fra Jammerbugt Kommune til vedligehold af  bygningen. Museets økonomi sikres desuden gennem egen indtjening og fondsmidler og ikke mindst med støtte fra vores samarbejdspartnere.

 

Det er med andre ord støtten udefra, der gør det muligt at bevare den fredede bygning, vedligeholde udstillingen samt at vi kan udvikle KLIM KALKOVNs formidlingsaktiviteter. 

 

Frivillige gør også en stor forskel for KLIM KALKOVN. Vi værdsætter og anerkender den store indsats frivillige yder for museet og glæder os over det store engagement og opbakning vi har fra hele lokal området.

 

En gang årligt i august måned holder KLIM KALKOVN en fælles frivilligdag sammen med Klim Landsbyforening, hvor alle frivillige får lejlighed til at møde hinanden, få en god oplevelse og blive inspireret til det videre arbejde i Klim Kalkovn.